Tietosuojaseloste

YLEISTÄ

Rekisterinpitäjä on Siementarha Oy (y-tunnus 2901052-8), osoite Pohjanpääntie 49, 21180 Livonsaari, s-posti: info (at) siementarha.fi. Rekisteriasioita hoitava henkilö on Tuukka Häkkinen.

Tämä tietosuojaseloste on laadittu 1.1.2020.

REKISTERIN NIMI

Siementarha Oy:n asiakas- ja yhteystietorekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen, maksujen perintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää myös yrityksen omaan markkinointiviestintään, esimerkiksi uuden siemenluettelon lähettämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen ilmoittamalla siitä sähköpostilla, info (at) siementarha.fi. Asiakkaan rekisteritiedot poistetaan asiakkaan niin halutessa. Yhteistyösopimuksen tai asiakassuhteen päättyessä asiakastiedot poistetaan rekisteristä.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pikaviestintäosoitteet, verkkokaupan käyttäjätunnus, tilaustiedot, asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot, henkilön mahdollisesti edustaman organisaation nimi ja asema organisaatiossa. Asiakkaasta voi rekisterissä olla myös edellä mainittua vähemmän tietoja.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itsensä Siementarhan verkkokaupassa, verkkosivustolla tai muussa yhteydessä antamat tiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Muuten tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATE

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

TARKASTUSOIKEUS

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Siementarha Oy, Pohjanpääntie 49, 21180 Livonsaari.